Педагог-позашкільник

/Files/images/novini_2015/azbuka_batkvstva/ltnb.jpg

Педагог – позашкільник - професія особлива, вона потребує щоденної постійної самоосвіти і самовдосконалення.

Завдання керівника - якомога більше пізнати кожного учня. За можливістю та необхідністю корегувати стосунки дитини та батьків, дитини й учителів, дитини та ровесників, учити дитину відвертості, адекватній поведінці, незалежно від виду занять (танці чи різьблення по дереву).
Адже кожна дитина по-своєму «красива» чи може стати «красивою». Необхідно тільки бачити і належно оцінювати цю красу. Не менш важливо, ніж уміти робити наукові відкриття, бути Професіоналом своєї справи!

Кодекс педагога – позашкільника

1. Гурток – це родина.
2. Піклуватися про здоров’я дитини – про здоров’я нації.
3. Віддай дітям частину своєї душі.
4. Допоможи дитині самоствердитися.
5. Дав слово – дотримуйся його.
6. Перед тим, щоб щось зробити чи сказати, поміркуйте: до чого це приведе.
7. Залиш свій слід у душі дитини.

Правила педагогічної гігієни, які сприяють кращому засвоєнню матеріалу вихованцями


- Йди на заняття з радістю, з заняття – з приємною втомою.
- Пам’ятай, що поганий лікар може забрати життя, поганий педагог – спопелити душу.
- Приходити на заняття підготовленим означає точно знати для чого прийшов, куди прийшов, що будеш робити й чи буде комусь від цього добре.
- Необхідно вести заняття так, щоб кожний вихованець із початку до кінця заняття був зайнятий справою.
- Захоплюйте вихованців цікавим змістом матеріалу, розумовою напругою, допомагайте слабким повірити у свої сили. Тримайте в полі зору усю групу. Запобігайте спробі порушити робочий порядок, проводьте інструктажі з ТБ.
- Звертайтесь трохи частіше з проханням, запитаннями до тих, хто може зайнятись на занятті іншою справою.
- Дайте вказівки вихованцю, над чим варто працювати, перевірте виконання даного завдання. Це буде привчати до дисциплінованої праці. Вихованець буде звикати до того, що вказівки керівника гуртка треба виконувати обов’язково.
- Закінчуйте заняття загальною оцінкою. Оцінюйте вихованців за старанність. Подякуйте усій групі й окремим вихованцям. Нехай вихованці відчують почуття задоволеності від результатів праці на занятті.
- Припиняйте заняття на перерву. Нагадуйте про обов’язки чергового.
- Утримуйтесь від зайвих зауважень.
- Не допускайте конфліктів із цілою групою, а якщо він виник, не затягуйте його, шукайте розумні шляхи його розв’язування.
- Пам’ятайте: там, де є сумніви у правоті керівника гуртка, не кажучи про ті випадки, коли вина його безперечна, конфлікт повинен вирішуватись на користь учнів.
- Свідченням найбільшого успіху педагога є посмішка на обличчях дітей.

- Якщо ти вмієш звичайнісінький факт подати як відкриття і викликати подив і захват учнів, то можеш вважати, що половину справи вже зроблено.

Документація керівника гуртка
 • Програма, за якою працює педагог (затверджена або рекомендована Міністерством освіти і науки України )
 • Навчально-тематичний план керівника гуртка.
 • Журнал планування та обліку гурткової роботи.
 • Посадові обов’язки  керівника  гуртка.
 • Папка «Тематичні розробки занять за  програмою».
 • Папка, в якій зібрані ілюстративні, пізнавальні, роздаткові, наочні  матеріали (ігри, сценарії, вікторини, та ін.) , матеріали бесід, лекцій.
 • Правила безпеки  життєдіяльності під час навчально-виховного процесу.
 • Методичні рекомендації, методичні посібники.
 • Література, якою користується педагог для проведення занять та виховних заходів.
 • Папка творчих надбань вихованців гуртка.   
 • Матеріали  ЗМІ .
 • Грамоти та нагороди.
Методичні вимоги щодо оформлення журналу гурткової роботи
І. Загальні вимоги
1. Журнал планування та обліку роботи гуртка є основним звітним документом керівника гуртка про його роботу.
2. Журнал ведеться для кожної групи, гуртка протягом навчального року.
3. Журнал повинен бути друкований за типографським зразком.
4. Усі записи в журналі ведуться охайно, державною мовою, пастою (чорнилом) одного кольору.
5. Керівник гуртка несе повну відповідальність за правильність ведення журналу та його збереження.
ІІ. Вимоги до записів у журналі
 1. На обкладинці чітко вказується:
 • назва гуртка;
 • навчальний рік;
 • прізвище та ініціали керівника гуртка;
 • прізвище та ім’я старости гуртка.
2. Записи на першій сторінці:
 • мета та оснований зміст роботи гуртка, згідно обраної програми та у відносності з віковими особливостями вихованців;
 • розклад занять гуртка (дні тижня в які проводяться заняття та їх тривалість в астрономічних годинах, час початку та закінчення занять);
 • повна назва програми, на основі якої складений календарний план
 • дата початку роботи гуртка;
 • дата закінчення роботи гуртка;
 • підпис керівника гуртка;
 • підпис директора (завідуючого)закладу.
3. Наступні сторінки:
 • план роботи гуртка на І півріччя;
 • план роботи гуртка ІІ півріччя;
Календарне планування на І (ІІ ) півріччя
Кожне заняття має:
 • порядковий номер;
 • чітко визначену тему, вказівку на тип заняття (екскурсія, змагання, конкурси);
 • тривалість кожного заняття в астрономічних годинах;
 • календарні терміни виконання.
Календарний план на кожне півріччя затверджується директором позашкільного закладу або заступником директора з навчально-виховної роботи, не пізніше як за 5 днів до початку першого запланованого заняття, підписується керівником гуртка.
4. План роботи на період літніх канікул складається окремо.
5. Записи на сторінці «Відомості про членів гуртка»
 • прізвище, імя, по батькові гуртківця;
 • рік народження;
 • назва школи,
 •  клас;
 • місце роботи батьків (або вказівка – «не працює», «приватний підприємець»);
 • домашня адреса, телефон;
 • дата вступу,
 • дата і причина вибуття з гуртка,
 • відмітка з ознайомленням з ТБ.
6.  У розділі «Облік відвідування» вживаються такі умовні позначки:
«с» - спізнився;
«нб» - не був на занятті з поважної причини;
«хв» - був хворий
Проти прізвища вихованців, які вибули з гуртка, з відповідної дати робиться позначка «вибув».
7. У розділі «Облік роботи гуртка» під час проведення заняття записується його тема, тривалість у астрономічних годинах. Факт проведення заняття підтверджується особистим підписом керівника гурткової роботи.
8. Розділ журналу :«Масова і суспільно-корисна робота гуртка» (записуються проведені масові заходи, участь гуртківців  в загальних заходах установи, суспільно-корисна робота тощо).
9 Розділ «Реєстрація вступного інструктажу з безпеки життєдіяльності» 
Вступний інструктаж  з безпеки життєдіяльності    є обов'язковим  і проводиться, як правило,на  першому занятті з  відповідними відмітками
10. Обов’язковим є розділ «Висновки та зауваження до роботи гуртка», де записи роблять відповідні контролюючі особи.
11. Звіт за навчальний рік складається керівником гуртка  на час здачі журналу.
12. Протягом навчального року журнал зберігається у заступника директора з навчально-виховної роботи закладу.
13. Після закінчення навчального року журнал перевіряється відповідальними посадовими особами закладу і здається адміністрації закладу для зберігання.
Термін зберігання журналу гурткової роботи  - 5 років.
Орієнтовна схема проведення гурткового заняття
(напрям — вокальне мистецтво)

 •  Перевірка готовності до заняття.
 •  Оголошення теми і мети заняття , мотивація навчально-виховної діяльності.
 •  Розспівування (робота над формування звуку, звуковеденням, дихання, дикцією).
 •  Сольфеджування (елементи теорії музики).
 •   Ознайомлення з класичними зразками(звукозапис).
 •   Повторення вивченого  
 •     Вивчення фрагментів нових творів.   
 • Аналіз характерних помилок.                                                                
 •     Домашнє завдання.
Орієнтовна схема проведення гурткового заняття
( напрям - хореографічне мистецтво)
 •     Перевірка готовності до заняття.
 •     Оголошення теми , мети заняття, мотивація навчально- виховної          діяльності.
 •     Клас ( робота біля станка, в центрі залу тощо).
 •     Елементи теорії, матеріали з історії танцю,тощо.
 •     Закріплення вивченого (елементи танців, переходи,  зв’язування           елементів
 •     Вивчення нових елементів, композиційних структур, розводження           ("розводка").
 •         Сценічна майстерність, артистизм (міміка, вираз обличчя, формування образу).
 •         Індивідуальна робота, робота з солістами.
 •     Аналіз характерних помилок.
 •     Домашнє завдання
Орієнтовна схема проведення гурткового заняття
(напрям - декоративно-ужиткове мистецтво)
Перевірка готовності до заняття.
 •  Оголошення теми і мети заняття.
 •         Пояснення нового матеріалу.
 •         Вступний інструктаж.
 •         Розподіл завдань.
 •     Аналіз вимог до виготовлення (акуратність , чистота).
 •     Правила безпеки при виконанні робіт.
 •         Демонстрація виконання.
 •     Постановка завдання.
 •         Практична робота (обхід робочих місць, робота над  помилками)
 •         Збір даних для заключного інструктажу.
 •         Заключний інструктаж.
 •         Показ кращих робіт (виставка)
 •         Аналіз характерних помилок.
 •     Завдання додому.
 •     Прибирання робочого місця.
Методичні рекомендаціями щодо організації роботи  керівника гуртка
*    Визначення напряму діяльності гуртка, його ролі, основної мети і задач. Ознайомлення з посадовими обов'язками.
*    Складання навчальної програми . Затвердження програми.
*    Комплектування груп. Оформлення кабінету. Підготовка необхідних матеріалів, інструментів,  таблиць для занять.
*    Складання календарно-тематичного плану роботи гуртка на семестр (навчальний рік).
*    Оформлення журналу обліку роботи гуртка.
*    Проведення вступного заняття. Проведення вступного інструктажу з безпеки життєдіяльності   з обов'язковою реєстрацією в журналі на окремій сторінці. Складання конспектів занять та їх проведення. Заповнення журналу гуртка на початку заняття і по закінченні. Організація самоврядування в гуртку (вибори старости, його заступника, розподіл обов'язків між вихованцями).
*    Проведення батьківських зборів.
*    Участь у методичних заходах закладу. Робота із самоосвіти. Проведення відкритих занять для педагогів і батьків. Відвідування занять інших керівників гуртків.
*    Організація масових заходів з гуртківцями (екскурсійна, концертна, спортивно-масова, виставкова діяльність і т. д.). Залучення батьків до організації і проведення масових заходів.
*    Участь у міських,  обласних Всеукраїнських та міжнародних  заходах (конкурси, змагання, огляди, акції, виставки і т.д.).
*    Підсумкове заняття. Творчий звіт гуртка. Заохочення кращих гуртківців.
*    Самоаналіз виконання навчальної програми і плану роботи гуртка. Звіт роботи гуртка за навчальний рік.
Рекомендації  досвідчених педагогів   щодо підготовки
керівника гуртка –початківця  до заняття
*    Вчитайся у розділ програми, який потрібно вивчити на даному занятті, а в деяких випадках—і в пояснювальну записку до програми.
*     Вивчи матеріал цього розділу, питання, теми.
*     Сформуй задум заняття, дай відповідь на запитання, чого б ти хотів досягнути в результаті його проведення, сформулюй мету заняття (навчальну, виховну, розвивальну).
*  Уяви колектив даної групи, психологію цих дітей , використовуючи мистецтво педагогічного перевтілення, намагайся накреслити їхні дії на шляху до досягнення мети.
* Вибери з усього арсеналу методичних прийомів найоптимальніші для даного матеріалу і для даних гуртківців.
*  Зістав обрані прийоми зі своїми можливостями, змоделюй свої дії на даному занятті.
*   Продумай структуру заняття і зафіксуй в плані-конспекті.
*    Підготуй наочні й навчальні посібники, не забудь
підготувати і перевірити справність техніки.
*    Повтори подумки або вголос основні елементи плану, продумай непередбачені обставини, знайди і зафіксуй запасні варіанти.
*    Спитай себе: «Ти готовий до проведення заняття?»
Поради молодому педагогу
при підготовці до занять
*    Перед заняттям перевірте, чи все потрібне на місці, чи немає непотрібних предметів, чи чисто в навчальному  кабінеті.
*    Раціонально використовуйте кожну хвилину заняття.
*    Не витрачайте багато часу для перевірки домашнього завдання.
*    Поясніть  гуртківцям  мету, завдання заняття.
*    Коли пояснюєте новий матеріал, намагайтеся  визначити окремі  проблеми, пропонуйте дітям  вирішувати їх самостійно.
*    Не спішіть виправляти помилку дитини , краще, якщо її ви­правлять інші гуртківці .
 • Намагайтеся організувати самостійну роботу дітей на занятті.
 • На занятті кожна дитина  має бути на виду, до кожної шукайте індивідуальний підхід.
 • Під час використання технічних засобів навчання, комп'ю­терної техніки, наочності не марнуйте час, намагайтеся використовувати засоби навчання ефективно.
 • Під час організації самостійної роботи не квапте гуртківців .
 • Використовуйте всі наявні можливості для реалізації прин­ципів розвивального навчання.Звертайте увагу на виховні  аспекти заняття: працездатність, бережливість, зібраність.
 • Домашнє завдання потрібно давати з поясненням.
Пам'ятайте:  кожне заняття не повинно бути схожим на попереднє!
План-конспект заняття
1.Тема заняття______________________________________________________
2.Мета заняття (навчальна, виховна, розвиваюча)______________________
3. Методи та форми проведення заняття (лекція, диспут, бесіда, ділова гра, тестування, іспит, лабораторно-практична робота, виставка, екскурсія тощо)
4.Ілюстративні матеріали____________________________________________
5. Інструменти та обладнання________________________________________
Хід заняття
І. Організаційний момент
Перевірка присутніх. Підготовка робочих місць. Перевірка наявності необхідних матеріалів, інструментів.
ІІ. Актуалізація опорних знань
Бесіда за питаннями. Повторення пройденого матеріалу.
ІІІ. Мотивація навчальної діяльності. Оголошення теми та мети заняття
ІV. Робота за темою заняття
1. Теоретична частина
2. Підготовка до практичної роботи.
3.  Інструктаж з  безпеки життєдіяльності .
4. Виконання творчої роботи
V. Підсумок заняття. Узагальнення та систематизація знань
Аналіз виконаних робіт та закріплення теоретичних знань
VІ. Домашнє завдання
VІІ. Прибирання робочих місць
                         Самоаналіз заняття гуртка
Необхідно дати відповіді на такі запитання:
*    Скільки часу було витрачено на підготовку до заняття?
*    Яким додатковим матеріалом користувались у процесі підготовки до заняття?
*    Що є головним у проведенні заняття, його місце в системі інших занять.
*    Чи вдалося  здійснювати всі види діяльності в рамках оголошеної теми заняття?
*    Чи правильно визначена мета і завдання заняття, чи враховані при цьому особливості віку гуртківців?
*    Чи вдалося вибраними прийомами сформувати у дітей мотивацію навчальної діяльності на даному занятті і дати їм цільову установку?
*    Наскільки оптимальними для реалізації мети заняття виявилися вибрані форми, методи, прийоми організації навчальної діяльності?
*    Чи оптимально визначено час, який відведений на виділені частини заняття?
*    Чи вдалося правильно визначити завдання, місце, форми і прийоми контролю? Яка його ефективність?
*    Чи вдалося правильно побудувати усну мову, свою і гуртківців
(виправлення мовних помилок, наявність логічних акцентів, пауз, виразність висловів)?
*    Чи вдалося організувати роботу дітей за ознакою власної діяльності на  занятті з позиції досягнення?
*    Аналіз педагогом результативності заняття. Позитивні сторони та недоліки.
*    Висновки керівника гуртка на майбутнє.

Поради педагогам , які прагнуть розвивати свої творчі здібності
*    Розширюйте свій кругозір
 • Слідкуйте за новинками в різних галузях знань.
 • Обмінюйтесь думками з іншими, говоріть про свої ідеї.
 • Зберігайте активність і зацікавленість в справах.
 • Пам’ятайте:невдачі  мають позитивний результат, оскільки сприяють розвитку.
*    Розвивайте активно і нестандартно сферу своєї спеціальності
 • Систематично і цілеспрямовано переглядайте спеціальну літературу інтернет-ресурси та інші джерела.
 • На основі прочитаного формулюйте висновки . записуйте їх.
*    Розвивайте свої здібності для вирішення проблем
 • Сприймайте проблему як виклик , як можливість для саморозвитку.
 • Уважно прислухайтесь до думки інших людей.
 • Навчіться вислуховувати різні точки зору і визнавати  наявність проблеми.
*    Ідеї народжуються в процесі роботи
 • Записуйте  всі альтернативні рішення , які спадають Вам на думку .
 • Будьте готові до заперечення  навіть хороших ідей.
 • Дайте простір для своєї уяви, не довіряйте лише розуму і логіці.
*    Розвивайте впевненість у собі і зацікавленість у справі
 • Формуйте у себе хороший настрій
 • Прагніть виконувати творчу роботу тоді, коли Ви перебуваєте в найкращому  настрої
*    Відшліфовуйте ідеї і навчіться їх правильно подавати
 • Навчіться говорити не про свої , а про наші пропозиції.
 • Прагніть вносити пропозиції тоді, коли інші спроможні їх сприйняти.
 • Висувайте ідеї у слушний час та  у відповідній атмосфері.
Модель випускника позашкільного навчального закладу
*    сформована особистість із глибокими та міцними знаннями;
*    є патріотом  держави, з чіткою громадянською позицією;
*    має максимальний розвиток творчої та інтелектуальної обдарованості;
*    має всебічний загальнокультурний розвиток, гуманістичний погляд;
*    конкурентоспроможний у європейському просторі;
*    є людиною високої культури з гарними естетичними смаками;
*    прагне до постійного вдосконалення здоров'я у духовному, соціальному, психічному, фізичному проявах.
Нетрадиційні форми роботиз батьками
*    Педагогічний десант ( виступи педагогів з актуальних проблем
виховання  дітей  та  гуртківців  з   концертними  програмами   на
підприємствах, в організаціях, де працюють батьки).
*        Дерево родоводу  ( зустріч  поколінь,  роздуми  над проблемами
родинного виховання, звернення до народної педагогіки).
*        У родинному колі ( анкетування батьків, індивідуальна допомога
родинам через консультації, практичний показ5зустрічі з лікарями,
психологом, юристами).
*        Народна світлиця ( звернення до народних традицій; формування
особистості школяра через мистецтво, спільну діяльність батьків,
дітей, педагогів).
*        День добрих справ ( спільна діяльність педагогів, батьків і дітей).
*        Вечір великої родини ( участь беруть батьки, гуртківці, педагоги:
організація відпочинку, ігри, концерт, виступи театру).
*        Альбом - естафета "Як ми живемо" ( досвід організації роботи з
* Клуб "Родинні традиції"".
*        Родинна скарбничка ( добірка матеріалів з досвіду родинного
* Аукціон ідей родинної педагогіки.
*        "Батьківський ринг".
* Дні довіри ( у визначені дні педагоги, лікар, психолог ведуть прийом
батьків і консультують їх з проблем виховання).
* Родинні свята в гуртку.
* Дні відкритих дверей ( запрошення батьків на заняття дітей).