Проектна діяльність

      У науково-методичній літературі існує загальний алгоритм виконання проекту.
І. Етапи проектування
1.  Організація проекту:
•     визначення теми й мети проекту;
•     формулювання проблеми;
•     гіпотези щодо її розв'язання.
2.  Планування діяльності в проекті:
•     визначення джерел інформації;
•     описування бажаних кінцевих ре­зультатів;
•     розподіл завдань.
3.  Дослідження теми проекту:
•     добирання необхідної інформації;
•     аналіз зібраної інформації;
•     висновки, пропозиції.
4.  Результати:
•     оформлення результату;
•     демонстрація (презентація) ре­зультату;
•     оцінювання й підбиття підсумків.
II. Діяльність учасників

Існує стандартний алгоритм проект­ної діяльності, що містить у собі де­кілька етапів:

1.  Пошуковий
•     Визначення теми проекту;
•     пошук і аналіз проблеми;
•     постановка мети та завдань про­екту;
•     визначення типу проекту за кін­цевим результатом.
2.  Аналітичний
•     Добирання і вивчення інформа­ції;
•     аналіз наявності інформації;
•     пошук оптимальних способів до­сягнення мети та завдань проекту, побудова алгоритму діяльності;
•     складання плану реалізації про­екту;
•     аналіз ресурсів.
3.  Практичний
•  Виконання запланованих опера­цій;
•     контроль якості;
•     внесення змін у роботу.
4.  Презентаційний
•     Підготовка презентаційних мате­ріалів;
•     презентація проекту;
•     вивчення можливостей викорис­тання результатів проекту.
5.  Контрольно-аналітичний
•     Аналіз результатів виконання про­екту;
•     оцінювання якості виконання про­екту.
            Застосування методу проектів дозволяє забезпечувати тісний взаємозв'язок навчальної й позаурочної діяльності, що сприяє розвитку творчої самостій­ності учнів. Залежно від складності, проекту вчитель може бути сам його учасником.               Типи проекту
Мета проекту
Визначення складових частин моделі проекту

Дослідницькі

Дослідження та презентація певного об'єкта — процесу або явища, що сприяє виникненню проблемної ситуації
1.  Тема.
2.  Мета і завдання.
3.  Об'єкт і предмет дослідження.
4.  Методи дослідження.
5.  Практичне значення.
6.  Очікуваний результат.
7.  Презентація.
8.  Рефлексія

Інформаційні

Пошук та презентація інформації про певний об'єкт чи явище
1.  Тема.
2.  Мета і завдання.
3.  Об'єкт чи явище дослідження.
4.  Пошук, аналіз, добирання та структурування інформації.
5.  Визначення головного та оформлення.
6.  Презентація.
7.  Рефлексія

Прикладні практико-орієнтовані)

Створення конкретного продукту, практичних напрацювань
1.  Тема.
2.  Мета і завдання.
3.  Очікуваний результат.
4.  Технологія виконання.
5.  Презентація продукту.
6.  Рефлексія

Творчі

Створення продуктів творчої діяльності
1.  Тема.
2.  Мета і завдання.
3.   Очікувані результати та форми представлення.
4.  Опис технології діяльності.
5.  Презентація.
6.  Рефлексія
Ігрові
Моделювання соціальних та ділових стосунків в організованій ігровій діяль­ності
1.  Тема.
2.  Мета і завдання.
3.  Розроблення сценарію гри.
4.  Гра.
5.  Рефлексія

 Система виховної роботи в закладі.

Велика увага педагогами Підвисоцького БДЮТ  приділяється виховній роботі з учнями . Мета, яку ставить перед собою колектив педагогів  є
«Формування і розвиток соціально-активної особистості з почуттям національної самосвідомості і патріотизму».  У конкретно визначеній меті  набувають актуальності методи виховання особистості, її поглядів, переконань та ідеалів.
Особливий акцент робиться на патріотичному вихованні підростаючого покоління. Розробленo  проекти  -  «Біль і память Зеленої Брами» та «Спогад із минулого».
  За першим прoектом проведено:
-         оновлення стендів у місцевому краєзнавчому музеї  і поповнено новими матеріалами зібраними вихованцями БДЮТ,

      

-         прийняли участь у науково-практичній конференції «Зелена Брама»-героїзм трагедія память» , та у круглому столі «Бойовими сторінками Зеленої Брами», на який з’їхались представники з різних міст України, а також з Москви і Санкт-Петербурга.

-         гуртківці БДЮТ були учасниками урочистоcтей в урочищі «Полковничому»,  коли відбувалось перезахоронення   воїнів, які загинули під час Великої Вітчизняної війни.


-         Педагогічним колективом і вихованцями БДЮТ проведено мітинги-реквієми до 70-ї  річниці початку Великої Вітчизняної війни та до річниць святкування Великої Перемоги.

-          Колективом драматичного гуртка поставлено виставу «Біль і память Зеленої Брами», з якою виступили в райцентрі та у військовій частині м. Кіровограда.

 За проектом «Спогад із минулого» до 70- річниці Перемоги Великої Вітчизняної війни та 70-річчя визволення України від німецько-фашиських загарбників розроблено:
-         літературний районний дитячий конкурс «Творчість юних, що торкається душі»
 Номінація :
«Хай подвиг їх у тлі років не стреться,
навіки буде в памяті людській»;
 - Збираються матеріали спогадів ветеранів, учасників,  дітей  війни;
-  Направлені листи на батьківщину Героя Радянського Союзу Михайла Сергійовича Лисова , який загинув при визволенні нашого краю в березні 1944 року.
- Гуртківцями драматичного гуртка, який працює на базі Кам’янецької ЗШ проведено зустріч з 93-х річною учителькою-пенсіонеркою Зіменко Зіною Пилипівною, в будинку якої помер ранений Герой Радянського Союзу  М.С. Лисов.
- За   спогадами  учительки  Зіменко З.П  написано виставу «Спогад із 44-го», яку було поставлено в місцевій школі і на районному огляді дитячих театральних колективів шкіл району, де здобуто перше місце.

        

-         Віднайдено  та розчищено могилу,  розстріляних євреїв  в 1941 році в нашому селі, планується відремонтувати огорожу та встановити табличку з написом.
       

- Приймаємо участь  в  обласній акції «Зірка памяті», відвідуєм ветеранів, надаємо допомогу по господарству, вітаємо концертами зі святом.
- Запланований зліт юних туристів шкіл району  по темі «Бойовими дорогами війни».
      Велика увага приділяється громадському вихованню дітей, а це: набуття молодим поколінням соціального досвіду успадкування духовних надбань українського народу, формування громадянина української держави.
Цікавими формами роботи є бесіди «День Незалежності України», «Державний прапор»,  диспути : «Почуття власної гідності», «Виховання себе, як особистості», «Людська гідність», круглі столи «Україна вчора і сьогодні»,  вечори  для старшокласників «І не рік, а криваве клеймо», « В історію свою візьми нас, Батьківщино». Проводяться зустрічі з заслуженими людьми села. Династією офіцерів Очеретніх : Валентином, Петром, Володимиром і Олександром., представником пошукового загону «Пошук» Фартушним Анатолієм Івановичем, який ось уже напротязі десятка років очолює пошукові роботи по подіях Великої Вітчизняної війни в урочищі «Зелена Брама» та прилягаючій території.
     В системі родинного та національного виховання культорганізатор БДЮТ разом з керівниками гуртків розробили виховні заходи.  Для молодших учнів ігрові програми «Козацькому роду нема переводу», «Маленькі козачата», « Я і моя сім’я», для середніх і старших учнів відкриті заняття, свята, вечори :      «І на тім рушничкові»,  «Обереги твої, Україно!»,  Андріївські вечорниці, «До нас завітай Святий Миколай», «Різдвяний вертеп», Масляна, «Не  я б’ю верба б’є..», «Свято Пасхи».